1. Tüm faaliyetlerimizde çevre, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yasal düzenlemelere uymak, mevzuatın olmadığı konularda sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmek,
  2. Enerji ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak,
  3. Öncelikli olarak insan sağlığı olmak üzere etki alanı içerisindeki çevreye doğrudan veya dolaylı biçimde verilecek zararı önlemek ve zararlı çevre etkilerini kaynağında en aza indirgemek, çevre atıklarını minimize etmek ve çevre kirliliğini önlemek için tedbirler almak,
  4. Sektörümüzde ki çevresel faaliyetlerde önderlik edici etkinliklerde bulunmak ve paydaşlarının bilinçlenmesine katkıda bulunmak,
  5. Çevreyle ilgili faaliyetlerimizin sürekli iyileştirilmesi için gerekli kaynağı ayırmak, gerekli kontrolleri gerçekleştirmek ve yönetimin gözden geçirilmesini sağlamak,
  6. Kaza risklerini sistematik bir şekilde yöneterek tehlikeleri en aza indirgemek,
  7. Çevre, iş sağlığı ve güvenliğini en elverişli düzeyde tutarak sürekli gelişmeyi sağlamak amacıyla, gerek iş, gerekse kişilse korunma için en uygun makine, ekipman ve teknolojinin kullanılmasını sağlamak,
  8. Çevre iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim ve iletişim kanalları ile çalışanların, toplumun ve paydaşlarımızın bilinçlendirilmesine katkıda bulunmak,
  9. Çevresel hedeflerini ilkelerimiz doğrultusunda belirler ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini sürekli geliştirerek sürdürmek.
Çevresel İlkeler